Цели на БАФТ

benefits of setting goals on blackboard

Целта и средствата на Сдружението са: да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на фамилната и брачна терапия; да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, Виж още…

Какво представлява БАФТ?

Quote

Post-143Българската асоциация по фамилна терапия (БАФТ)  е доброволна  неправителствена и непартийна организация, обединяваща професионалисти, които упражняват терапевтична, преподавателска, изследователска и друга професионална дейност в областта на фамилната терапия.