Покана за Общо събрание на БАФТ – 21.01.2020

Уважаеми членове на БАФТ, 
 
Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 21. 01. 2020 (вторник) в 18:30 ч. в София на адрес ул. “Екзарх Йосиф” 123, Офис ИФТ, при следния дневен ред:
 
1. Финансов отчет за 2019 г.
2. Прием на нови членове (условия и процедура за кандидатстване по-долу)
3. Други
 
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място при обявения дневен ред.
 
УС на БАФТ
20.12. 2019
гр. София

 

За кандидати:
Моля, запознайте се предварително с Устава на Сдружението, публикуван на www.baft.bg. След това подайте молба свободен текст до Председателя на БАФТ на имейл bobimetcheva@gmail.com, като посочите, че приемате Устава. За кандидати за пълноправно членство се изисква завършено терапевтично ниво или минимум взет изпит по клинични умения и две препоръки от други пълноправни членове на БАФТ, изразени писмено или с подпис върху молбата. За кандидати за асоциирано членство се изисква само молба. Присъствието на кандидатите на ОС е силно препоръчително и само поради трудните метеорологични условия през зимата можем да предложим онлайн включване за хората от страната (в такъв случай, моля, свържете се с Борислава Мечева за уговорка как да стане включването). По време на ОС от вас се очаква да се представите накратко пред членовете на БАФТ, които ще гласуват вашата кандидатура.

Comments are closed.