Семейството и физическата изолация: за предизвикателствата на кризисните моменти и изграждането на нови смисли

Намираме се в необичайна ситуация – на много от нас се налага или сме избрали да останем в къщи седмици наред. Едно толкова обичайно нещо, да сме в къщи със Виж още…

Консултиране и обучение

Who, when..

Консултирането и обучението са повече работа на ниво съдържание и действие.     Очевидно е, че тези разлики предполагат далеч по-дълготрайно и задълбочено формиране на фамилните терапевти в сравнение с останалите Виж още…

Кои са фамилните терапевти?

who_small

       Формирането на фамилен терапевт изисква дълъг процес на обучение, самоизследване и трупане на опит. Системното обучение по фамилна терапия обикновено включва изучаване, осмисляне и пробване на терапевтичните методи на Виж още…

Кога е необходима фамилна терапия?

        Когато човек е изгубил способността да получава радост от ежедневните срещи с близките си;      Когато има усещане, че е в омагьосан кръг и взаимодействията провокират най-неприятните негови страни Виж още…