Семинар с водещ Рууд Брюгеман

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ в партньорство с Проект СОЛИДАРНОСТ организира еднодневен семинар на тема: Семейството в процеса на рехабилитация на зависими с водещ Рууд Брюгеман на 01.07.2017 (събота), 2017 Виж още…

Семинар

Group study

     На 24.01.2015 г. БАФТ организира семинар на тема “Работа със семейства при късно осиновяване” с водещ Сара Барат.      Сара Барат е системен психотерапевт, супервизор и обучител с над Виж още…

Новини

News-300x143

Уважаеми членове на БАФТ,Управителният съвет на “Българска асоциация по фамилна терапия” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19. 01. 2016 г. в 18.30 Виж още…

Кризата в брака е неизбежна.

Подходяща ли е семейната терапия, когато партньорите толкова са изострили конфликтите помежду си, че са пред развод? – Зависи каква е ерозията на връзката им. Семейните отношения в основата си Виж още…

Обучение и практикуване на фамилна терапия

Фамилната терапия, подобно на другите психотерапевтични практики, е привлекателна кариера за завършилите психология. Обучението им в тази нова за България приложна професия се извършва по стандарти на Европейската асоциация по Виж още…

Цели на БАФТ

benefits of setting goals on blackboard

Целта и средствата на Сдружението са: да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на фамилната и брачна терапия; да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, Виж още…