Семинар

Group study

     На 24.01.2015 г. БАФТ организира семинар на тема “Работа със семейства при късно осиновяване” с водещ Сара Барат.      Сара Барат е системен психотерапевт, супервизор и обучител с над Виж още…

Новини

News-300x143

Уважаеми членове на БАФТ,Управителният съвет на “Българска асоциация по фамилна терапия” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19. 01. 2016 г. в 18.30 Виж още…

Кризата в брака е неизбежна.

Подходяща ли е семейната терапия, когато партньорите толкова са изострили конфликтите помежду си, че са пред развод? – Зависи каква е ерозията на връзката им. Семейните отношения в основата си Виж още…

Обучение и практикуване на фамилна терапия

Фамилната терапия, подобно на другите психотерапевтични практики, е привлекателна кариера за завършилите психология. Обучението им в тази нова за България приложна професия се извършва по стандарти на Европейската асоциация по Виж още…

Цели на БАФТ

benefits of setting goals on blackboard

Целта и средствата на Сдружението са: да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на фамилната и брачна терапия; да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, Виж още…

Членове

Link

members

Актуален списък на членовете на БАФТ към 17.01.2018

Име:

Email: Тел.
Редовни членове
Борислава Мечева bobimetcheva@gmail.com +359 888 5 777 61
Валентина Майсторова vmaystorova@gmail.com
Весела Капитанска kapitanska@yahoo.com
Георги Антонов george_antonov@abv.bg
Георги Френгов jorofrengov@gmail.com 0878872816
Даринка Янкова yankova.darina@abv.bg
Деница Банчевска denitza@banchevska.bg +359 89 558 5577 www.banchevska.bg
Деница Соколова denitsa.sokolova@dir.bg
Евелина Пейчева evitagp@mail.bg
Елена Кръстева info@elenapsi.com
Елка Харизанова elkaharizanova@abv.bg
Златка Михова zmihova@doctor.bg
Иван Павлов igpavlov@abv.bg
Камелия Дончева Ханчева hancheva@yahoo.com
Красимир Иванов krasivanov@abv.bg 0885-008564, 0878-571884

Мариана Зарова mzarova@abv.bg
Мариана Нейчева mneycheva@gmail.com
Мариета Дюлгерова family@gbg.bg
Мария Арнаудова shegor1@abv.bg
Мария Попова marijka_pv@abv.bg
Мартина Маринова  …………
Мая Пашова-Тенева maya.pashova@abv.bg
Меглена Димитрова-Топалова megui_dim@yahoo.com
Милена Ненкова info@essencebulgaria.org 0887246943
Наталия Николова natalia@fbo.bg 0898632148
Павлина Нанева pnaneva1_bg@yahoo.com
Пенко Деков dekov@abv.bg
Петя Георгиева petyaalex@yahoo.com
Райна Йотова rajana@abv.bg
Румен Бостанджиев sexology.bostandjiev@gmail.com
Румяна Радулова r.radulova@abv.bg
Светлана Христова svetlana.christova@gmail.com
Татяна Кючукова ………..
Таня Теохарова t_teoharova@abv.bg  0882 411 300      http://terapevt-teoharova.com/http://online-psihoterapevt.com/
Теодора Гергинова teodora_gerginova@abv.bg 0898 751 694
Тодор Пройков todor.proykov@nhs.net
Цветинка Дудрева-Дамянова damianov_da@abv.bg
Асоциирани членове
Андрей Симеонов andreicho@hotmail.com
Благородна Бунева
Валентина Димитрова valentina.di@abv.bg
Валентина Николова vbijeva@mail.bg
Ваня Стратиева vanitabg@yahoo.com
Вася Илиева vasia.ilieva77@gmail.com
Деница Велкова denitsavelkova@abv.bg 0879841304
Десислава Ханджиева karla.body@abv.bg
Детелина Тодорова …..
Диана Куршумова ….
Златина Костова ….
Зоя Димитрова zoya_dimitrova@abv.bg
Ивайла Тонова ivailatonova6@gmail.com 0878245992
Ина Апостолова ….
Йоана Гочева ….
Калина Джамбазова- Мельова kalina.djambazova@gmail.com http://www.glassbricks.org/
Камелия Георгиева efir_kami@yahoo.com
Красимира Антонова
Красимира Шуманова krassimira1983@abv.bg
Кристина Кръстева ….
Кръстина Тоткова kristi_totkova@abv.bg
Маргарита Папазова margarita.papazova@gmail.com
Мариана Нейчева ………
Марта Козарева marta.kozareva87@gmail.com 0888 813 841

Миглена Стоянова ….
Милена Хаджиева milena_gancheva@abv.bg  0882 286 768
Милена Каменова milena_kamenova@abv.bg
Моника Христова monica_hristova@abv.bg
Надежда Василева ….
Николай Ганчев ngantchev@galex.bg
Петя Варчева petya.varcheva@gmail.com 0889762174
Петя Г. Георгиева petyapsychology@gmail.com  0895 808 174
www.petyageorgieva.com
Петя Дойчева-Яначкова P.Yanachkova@abv.bg
Петя Петрова ….
Полина Ангелова skorpio_10@abv.bg
Полина Даскалова-Петкова daskalova.poli@gmail.com
https://specminds.blogspot.bg/
Радослава Анастасова-Станчева radi.stancheva@gmail.com
Росица Йорданова r0sitsa.j0rdan0va@gmail.com 0879344566 www.mentalhealth-bg.com
Стойчо Апостолов rev.apostolov@gmail.com
Татяна Ангелова …..
Цветелина Йорданова tsvjordanova@gmail.com
https://neocreo.blogspot.bg/

 

 

Консултиране и обучение

Who, when..

Консултирането и обучението са повече работа на ниво съдържание и действие.     Очевидно е, че тези разлики предполагат далеч по-дълготрайно и задълбочено формиране на фамилните терапевти в сравнение с останалите Виж още…