Семинар

  Group study   На 24.01.2015 г. БАФТ организира семинар на тема “Работа със семейства при късно осиновяване” с водещ Сара Барат.

     Сара Барат е системен психотерапевт, супервизор и обучител с над 40 годишен опит. Понастоящем тя е ръководител на екип по приемна грижа и осиновяване в Tavistock и Portman NHS Trust. Професионалният й път се свързва с България с развитието на 4-годишна магистърска програма по фамилна и брачна терапия в НБУ през 90-те, когато тя е тренинг-директор на Института по фамилна терапия – Лондон.

     На семинара бяха разгледани основните теми в работата с приемни и осиновяващи семейства, като привързаност и загуба, граници и нарушаване на жизнения цикъл, свръх-ангажираност с биологичното семейство (особено в случаите на семейна история със злоупотреба и насилие, психична болест, алкохолизъм, нарко-зависимост), тревожност и очаквания при изграждане на новите отношения със семейните членове и общността, амбивалентност във връзката с професионалистите.

     В клиничната част бяха представени два случая – един на осиновяване на момиче на 7 годишна възраст и друг на настаняване при роднини (леля) на сестри в тинейджърска възраст. Илюстрирани бяха основните компоненти на клиничната работа с тези семейства: създаване на консистентна история, в която се свързват миналото с настоящето и отделните аспекти от живота на детето, отговорите на терапевта, които може да помогнат на детето да разбере значението на своето минало, или обратно, да го накарат да “замълчи”, патерните на привързаност, преживяванията, свързани със загубата, идентичността, справянето с дистреса и гнева, сиблинговите взаимоотношения. Видео материали по случаите показаха разказа на родителите за креативните начини от тяхна страна да се справят с несигурността, гнева и отхвърлянето у децата.

Предстоящо събитие на БАФТ-месечен клиничен семинар на               17.02.2015 г.

     В теоретичната част доц. д-р Златка Михова ще разкаже за представянето на БАФТ на събитието по случай 25-тата годишнина на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (EFTA), което се проведе на 12-15.02. 2015 г. в Льовен, Белгия.

Comments are closed.