Покана за Общо Събрание – 6.04.21

Уважаеми членове на БАФТ, 

Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 6. 04. 2021 (вторник) в 17:30 ч. в “Проджект Лаб”, зала “Европа” (ет. 2) на адрес бул. “Мария Луиза” 58.

1. Гласуване на промени в Устава


2. Назначаване на Комисия по стандартите 
 
3. Избор на Управителен съвет
 
4. Разглеждане на предложение за повишаване на сумата на членския внос 
 

5. Други

Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18.30 часа при обявения дневен ред.

УС на БАФТ
5.03.2021
гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>