ПОКАНА за Общо събрание – 20.07.2021г.

ПОКАНА за Общо събрание –
20.07.2021 г.

Уважаеми членове на БАФТ,

Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 20.07. 2021 (вторник) в 18:30 ч. в център SOHO (ул. Искър, 4, в близост до метростанция Сердика), зала “HOLISTIC”(ет. 2) при следния дневен ред:

1. Избор на Председател и Секретар на Управителния съвет

2. Други

Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа при обявения дневен ред.

УС на БАФТ
18.06.2021
гр. София

Comments are closed.