Покана за Общо събрание 2

Уважаеми членове на БАФТ, 

Управителният съвет на Българска асоциация по фамилна терапия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 23.02. 2021 (вторник) в 18:30 ч. в онлайн формат през платформата Zoom:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 848 6861 1429
Passcode: 358340
 
Дневен ред:
 
1. Обсъждане и приемане на промени в Устава във връзка със Стандартите за обучение и практикуване на фамилна терапия
 
2. Избор на Управителен съвет
 
3. Разглеждане на предложение за повишаване на сумата на членския внос
 

Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.30 часа при обявения дневен ред.

УС на БАФТ

21.01. 2020

гр. София

Comments are closed.