Конференция по системна психотерапия, 15-16 декември, 2018

Уважаеми колеги, започва регистрацията за конференцията по системна психотерапия организирана по повод 20 годишнината от създаването на БАФТ, която ще събере български колеги, практикуващи в България, Австрия и Англия и лектори от Сърбия, Македония и Германия.

Проф. Мария Боркса ще бъде гост на Българската конференция по системна психотерапия с темата за глобализираните семейства, по която работи в последните години. Проф. Боркса е германска гражданка с румънски произход, преподавател в University of Applied Sciences Nordhausen, Nordhausen, Германия, президент на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) между 2013 и 2016 г.

Вторият международен лектор е д-р Невена Карловска-Херцог. Тя е системен терапевт, обучител и супервизор, с предшестващо образование и опит като психиатър. През 2005 г. тя основава Институт по системна фамилна психотерапия в Белград. Преподава в Департамента по психология на Факултета по медии и комуникации към Univerziteta Singidunum. Освен в Сърбия провежда обучения по системна фамилна психотерапия в Босна и Херцеговина, Монтенегро, Македония и Хърватска. Понастоящем е член на Борда на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) и е посветена на създаването, подкрепата и развитието на местни обучителни институти и професионални мрежи.

Comments are closed.