Декларация по повод Световния ден на социалната работа 17 март 2020 г.

В Световния ден на социалната работа, 17 март, Българска асоциация по
фамилна терапия изразява подкрепата си към Национална кампания “Ще се
справим заедно. Социалната работа в действие”.
Пандемията от коронавирус COVID 19 донесе безпрецедентни
предизвикателства и несигурност в професионалния и личния живот на
социалните работници, които продължават да се грижат за деца и
семейства в криза и насилие, хора с увреждания, възрастни и болни хора.
Тепърва пред тях ще се разгръща дистреса, трагедията и загубата на
семействата, пострадали от пандемията. В страната ни беше допуснато
социалната работа да бъде атакувана чрез дезинформация и лъжи.
Социалната работа е професия, възможна единствено в държава, която
приема човешките права и зачита човешкото достойнство. Апелираме към
институциите и правителството на Република България да останат верни на
демократичните ценности и да продължат да работят за утвърждаване на
съвременни добри практики в тази област и издигане на авторитета на
професията социален работник. Настояваме за категоричен
институционален отговор срещу систематичната кампания за
дискредитиране на социалната работа като помагаща професия, чийто
краен ефект застрашава най-уязвимите групи от обществото.

От името на УС на БАФТ

Председател: Борислава Мечева
17.03.2020
гр. София

Comments are closed.